Homo Ecosoficus

$ 1,217.00
ISBN: 9788418675454
Amb ladveniment duna crisi econòmica sense precedents a mitjans del segle XXI per lesgotament dels recursos, el govern mundial encarrega un estudi per trobar-hi una solució. Lestudi detecta la presència dun nou homínid que pot ser la solució: lHomo ecosoficus. Aquest homínid practica lecosofia, que és un nou paradigma que supera leconomia com a mecanisme de supervivència. Lecosofia es basa en el coneixement enlloc dels diners com a font de progrés. Aquest coneixement és produÛït per les persones, les quals són el centre del sistema ecosòfic. Les persones necessiten els recursos naturals escassos o gairebé esgotats per sobreviure, per la qual cosa lecosofia és totalment sostenible. Per tant, el llibre és un assaig ficcionat que intenta desenvolupar i fonamentar des dun punt de vista filosòfic un nou sistema econòmic que superi el capitalisme actual, però fugint del neoliberalisme, el marxisme o el keynesianisme. Per fer-ho, fa un anàlisi dels problemes econòmics actuals, però sobretot una proposta de com podria ser leconomia des dun punt de vista ecosòfic. Està clar que necessitem evolucionar econòmicament, per evitar les crisis cícliques i el collapse ambiental de la societat contemporània, Tanmateix, ara mateix no tenim cap alternativa viable que ens faci pensar que això és possible. Aquesta alternativa pot ser lHomo ecosoficus i lecosofia.
  • Idioma: Español
  • Libro Impreso
  • Nuevo y sellado